<div align="center"> <h1>Ojciec Święty na Podlasiu</h1> <h3>10 czerwca 1999 - Ojciec Święty odwiedził Podlasie</h3> <p>Podlasie, papież,unici, drelów,pratulin</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.free.polbox.pl/w/wizyta" rel="nofollow">http://www.free.polbox.pl/w/wizyta</a></p> </div>